Travel News:

Những cuộc thi hoa hậu kỳ quặc nhất thế giới

Những cuộc thi hoa hậu kỳ quặc nhất thế giới Đó là cuộc thi hoa hậu dành cho nữ tù nhân hay cuộc thi xem… chân ai đẹp nhất. 1. Hoa hậu tù nhân Một nhà tù ở Recife bang Pernambuco, Brazil đã [...]

Những cuộc thi hoa hậu kỳ quoặc nhất thế giới

Đó là cuộc thi hoa hậu dành cho nữ tù nhân hay cuộc thi xem… chân ai đẹp nhất. 1. Hoa hậu tù nhân Một nhà tù ở Recife bang Pernambuco, Brazil đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp vô cùng kỳ quặc, [...]