Travel News:

Chính sách bảo mật

Privacy Policy-Chính sách bảo mật

Dulich.nao.vn cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin được xác định khi sử dụng trang web này, sau đó bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng phù hợp với tuyên bố về quyền riêng tư này.

Dulich.nao.vn có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn đang thỏa mãn với bất kỳ thay đổi. Chính sách này có hiệu lực từ 1 tháng 9 năm 2013.

Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

Tên
Email

Những gì chúng tôi làm với các thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để gửi thông tin theo yêu cầu của bạn

Chúng tôi có thể gửi email quảng cáo về sản phẩm mới, cung cấp đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Theo thời gian, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng email.

An ninh

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn là an toàn.

Làm thế nào chúng ta sử dụng cookie

Một cookie là một file nhỏ mà yêu cầu sự cho phép để được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Một khi bạn đồng ý, tập tin được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho phép bạn biết khi nào bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web để đáp ứng cho bạn như là một cá nhân. Các ứng dụng web có thể chỉnh hoạt động của nó như của bạn, nhu cầu và không thích bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng các tập tin cookie đăng nhập lưu lượng truy cập để xác định những trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để may nó nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu được lấy ra từ hệ thống.

Nhìn chung, cookies giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi giám sát các trang mà bạn thấy hữu ích và bạn không. Một cookie không có cách nào cho chúng ta truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, khác hơn so với các dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookie nếu bạn thích. Điều này có thể ngăn cản bạn tận dụng lợi thế của trang web.

Các liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web khác quan tâm. Tuy nhiên, một khi bạn đã sử dụng những liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ kiểm soát trang web đó khác. Vì vậy, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và riêng tư của bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp trong khi truy cập vào các trang web và các trang web như vậy không bị chi phối bởi tuyên bố bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư đối với các trang web trong câu hỏi.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Nếu trước đó bạn đã đồng ý cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi tâm trí của bạn bất cứ lúc nào bằng cách viết hoặc gửi email cho chúng tôi tại admin@dulich.nao.vn

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được yêu cầu theo quy định của pháp luật để làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về các bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin chúng tôi đang nắm giữ trên là không chính xác hoặc không đầy đủ, xin vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, tại địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa bất kỳ thông tin nào được tìm thấy là không chính xác.