Travel News:

Phát hiện hiện vật Vương quốc Champa tại Đà Nẵng

Phát hiện hiện vật Vương quốc Champa tại Đà Nẵng Ngày 1/8, Nhóm nghiên cứu khảo cổ thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đã phát [...]