Travel News:

Địa chỉ và số điện thoại quan trọng tại Singapore

Đại sứ quán Việt nam tại Singapore: 10 Leedon Park Singapore 267887. Điện thoại 64625938   Những số điện thoại quan trọng tại Singapore:   POLICE EMERGENCY 999 POLICE HOTLINE 1800 225 0000 POLICE HEADQUARTERS 6535 0000 TRAFFIC POLICE HOTLINE 1800 547 1818 INDUSTRIAL ACCIDENTS 64385122 MARINE ACCIDENTS 63252488, 63252489 FIRE PIPED GAS LEAK 995 EMERGENCY AMBULANCE 995 AMBULANCE NON -EMERGENCY 1777 AME 6247 7080 BLESSWELL 6273 0147 ECON 6382 8888 ER 6222 2995 GREEN CRESCENT 6788 8911 HENG GREF 6788 8911 CIVIC AMBULANCE 6333 30000 RAFFLES HOSPITAL North Bridge Road 6311 1555 – 585 EAST SHORE HOSPITAL Joo Chiat Pl 6340 8666 321 GLENEAGLES HOSPITAL 6A Napier Road 6470 5688/6 470 5700 MOUNT ALVERNIA Thomson Road 6347 6210 – 820 MT ELIZABETH HOSPITAL 3 Mount Elizabeth 6731 2218/19/59 THOMSON MEDICAL CENTER Thomson Road 6350 8812 – 339 NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL 5 Lower Kent Ridge Road 6772 5000 KK WOMEN’S AND CHILDREN’S HOSPITAL 100 Bukit Timah Road 6293 4044 SINGAPORE GENERAL HOSPITAL Outram Road 6321 4103 TAN TOCK SENG HOSPITAL 11 Jalan Tan Tock Seng 6357 8777 PET EMERGENCY TAXI (24 HOURS) 6581 3688 HP 9099 8511 (8 pm to 8 am) ANIMAL WELFARE & CONTROL (24 HOURS) 6581 3688 HP 9099 8511 (8 pm to 8 am) COMFORT TAXI BOOKINGS 6 552 1111 CITY CAB TAXI BOOKINGS 6 552 2222 TRANS CAB 6 555 3333 SMART CAB 6 485 7777

Mẹo du lịch:

  • Để tự vệ khi bị cướp hoặc khủng bố, bạn nên tự học Vịnh Xuân Quyền miễn phí online.
  • Mang theo một lọ tinh dầu thiên nhiên diệt virus, đề phòng bệnh dịch, và đảm bảo sức khoẻ.
  • Khi ở khách sạn, hãy để ý gài chốt an toàn để phòng tránh trộm cướp.
  • Nên đeo trên người theo một món trang sức đá phong thuỷ để gặp may mắn.
  • Đọc các mẹo vặt về sức khoẻ để tự sơ cứu và điều trị khi gặp sự cố.

Leave a Reply

Submit Comment