Travel News:

Air Mekong chính thức bị khai tử

Air Mekong chính thức bị khai tử Kể tử ngày 6/1/2015, hãng hàng không Mê Kông (Air Mekong) đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, qua đó chính thức bị "khai tử". Kể từ ngày 6/1/2015, Bộ GTVT đã [...]