Travel News:

Về xóm Trám dự lễ "Đụ Đị"

Về xóm Trám dự lễ "Đụ Đị" Gần nửa đêm, một cán bộ xã căn dặn chúng tôi: “Sau lễ mật là lễ 'tháo khoán'. Lúc này, các đôi trai gái được “tự do” mọi chuyện. Bởi vậy, trong 15 [...]

Nô nức trẩy hội Côn Sơn – Kiếp Bạc

Mỗi dịp Côn Sơn - Kiếp Bạc mở hội, hàng vạn người lại nô nức hành hương về đây để tưởng nhớ vị anh hùng Trần Hưng Đạo. Với nhiều người dân ở Hải Dương nói riêng và người [...]