Travel News:

Thu Minh dẫn Trúc Nhân đi tận hưởng mùa thu Hàn Quốc

Thu Minh dẫn Trúc Nhân đi tận hưởng mùa thu Hàn Quốc Vì thất lạc passport nên Thu Minh và Trúc Nhân phải nán lại Hàn Quốc 2 ngày, đây cũng là dịp 2 thầy trò tận hưởng mùa thu đẹp nhất ở [...]