Travel News:

Nơi thời gian bị đóng băng ở Iceland

Nơi thời gian bị đóng băng ở Iceland Thời gian trong những ngôi nhà ở thị trấn Heimaey đều đã dừng lại kể từ năm 1973, khi thảm họa núi lửa nhấn chìm tất cả bằng 200 triệu tấn tro tàn. Helga [...]