Travel News:

Bơi khỏa thân lập kỷ lục ở New Zealand

Bơi khỏa thân lập kỷ lục ở New Zealand Bãi biển Gisborne vừa chứng kiến một kỷ lục thế giới mới. Hơn 745 du khách đã cùng nhau trút bỏ xiêm y chạy ào xuống biển nằm ở phía đông bắc [...]