Travel News:

Ngày lễ của Thái Lan

Có khoảng 14 - 16 ngày nghỉ lễ tại Thái Lan   Makha Bucha 2013 – Thứ 2, 25/02/2013   Makha Bucha là ngày lễ tôn vinh đức Phật, với sự tham dự của hơn 40.000 người vào tháng hai ở đền Wat Phra [...]