Travel News:

Ám ảnh những bức chân dung đen trắng

Đen và trắng, hai màu sắc tưởng chừng như đơn điệu mà đôi khi lại khiến con người ta ám ảnh!   Thợ bốc vác than- cảng Hà Nội 2005 Em bé trong trại tị nạn- Nam Li Băng 2006 Ông [...]