Travel News:

Tràm Chim – Nét nguyên sơ vẫn còn lưu giữ

Ghé Tràm Chim hôm nay, nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên trước thiên nhiên hoang sơ cùng môi trường sống gần như nguyên vẹn của nhiều loài động thực vật quý.