Travel News:

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Kotor – một kiến trúc thời Trung cổ

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Kotor - một kiến trúc thời Trung cổ Kotor là một thành phố ven biển ở Montenegro, một quốc gia Châu Âu ít dân nhất được xây dựng từ giữa thế kỷ 12 - 14 theo lối kiến [...]

Nhà thờ đá Phát Diệm – Ninh Bình

Nhà thờ Phát Diệm được xây dựng năm 1891 với những bức tường được làm hoàn toàn bằng đá, do đó, nó cũng được gọi với cái tên thân thuộc là “Nhà thờ đá”. Nhà thờ Phát Diệm nằm [...]