Travel News:

Bánh thuẫn xứ Quảng tất bật vào xuân

Bánh thuẫn xứ Quảng tất bật vào xuân Những ngày cận tết, các làng nghề làm bánh thuẫn ở Quảng Nam (một loại bánh đặc trưng vào dịp tết đến xuân về) lại tất bật sản xuất để bán [...]

Lễ cầu an của người Ba Na

Lễ cầu an của người Ba Na Lễ cầu an theo tiếng Ba Na gọi là Puh hơ drih được tổ chức với ý nghĩa xua đuổi những điều xấu, dịch bệnh khỏi buôn làng. Là dịp để người Ba Na thể hiện [...]