Travel News:

Vĩnh Phúc

Tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Phía bắc giáp hai tỉnh , đường ranh giới là , giáp tỉnh , giáp .

: 0211

số : 88

hành chính: Tỉnh có 9 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố (thành phố ), 1 thị xã (Thị xã ) và 7 huyện (Huyện Bình Xuyên, Huyện , Huyện Sông Lô, Huyện Tam Dương, Huyện , Huyện Vĩnh Tường, Huyện Yên Lạc).


nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có đầy đủ các đặc điểm của vùng trung du miền núi phía Bắc.
Nhiệt độ trung bình năm là 23,5 – 25o C, nhiệt độ nhất là 38,5 0C, nhiệt độ thấp nhất là 20C. Tuy nhiên do ảnh hưởng của yếu tố địa hình nên có sự chênh lệch khá lớn về nhiệt độ giữa vùng núi và vùng đồng bằng. Vùng , ở độ 1.000 m so với mực nước có nhiệt độ trung bình năm là 18,40C.
Lượng mưa trung bình hàng năm đạt 1.400 đến 1.600 mm, trong đó, lượng mưa bình quân cả năm của vùng đồng bằng và trung du tại trạm là 1.323,8 mm, vùng núi tại trạm là 2.140 mm. Lượng mưa phân bố không đều trong năm, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.

Để đảm bảo an toàn trong những trường hợp bị cướp hoặc khủng bố, trước khi đi bạn nên chuẩn bị sẵn những kỹ năng tự vệ bằng cách tự học Vịnh Xuân Quyền miễn phí online.

: 1.236,5 km²

: tỉnh năm 2011 là 1.014.600 người. Mật độ: 821 người/km².

Thành : Việt, Sán Dìu, Sán Chay, Tày


Năm 257- 110 TCN, địa bàn nằm trong nước Âu Lạc của Thục An Dương Vương. này theo thổ âm có thể là ” M’ rinh hay M’ Linh, sau này được phiên âm thành Mê Linh hay Mi Linh”.
Từ năm 111 TCN, nhà Hán xâm chiếm nước ta, chia làm ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Khi đó, dưới quận là huyện, và bấy giờ (cho tới năm 243 SCN ) nằm trong huyện Mê Linh.
Đến thế kỷ thứ III, bị xé lẻ và nằm trong 2 huyện Gia Ninh và Mê Linh (thuộc quận Tân Xương). Tới thế kỷ VI (thời nhà Tuỳ), nằm trong địa phận 2 huyện Gia Ninh và Tân Xương…
Từ đó đến thế kỷ XIII, trải qua nhiều biến động. Từ thế kỷ XIII – XIV, nhà Trần vẫn chia nước thành các lộ; đến nhà Hồ lại đổi lộ thành trấn. Dưới lộ (hay trấn) là các phủ, dưới châu là huyện, dưới huyện là các xã. Lúc này, các huyện thuộc tỉnh (thời Trần Mạt ), nằm trong ba trấn và lộ sau:
+ Lộ Đông Đô: Châu Tam Đới (Vĩnh Tường) có huyện Yên Lạc, huyện Yên Lãng và huyện .
+ Lộ Bắc Giang: Châu Bắc Giang có huyện Tân Phúc, châu Vũ Ninh có huyện Đông Ngàn (gồm huyện Kim Anh, huyện Từ Sơn).
+ Trấn có huyện Dương. Cho tới cuối đời thời Hậu Lê đầu nhà Nguyễn (đầu thế kỉ XIX ) lại nằm trong các trấn sau:
+ Trấn Kinh Bắc: Phủ Từ Sơn có huyện Đông Ngàn, phủ Bắc Hà có huyện Tân Phúc, huyện Kim Hoa.
+ Trấn Sơn Tây: Phủ Tam Đới gồm các huyện Bạc Hạc, , Yên Lạc, Yên Lãng; Phủ Đoan Hùng có huyện Dương.
+ Trấn : Phủ Phú Bình có huyện Bình Tuyền.
Dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX), vua Minh Mệnh đổi trấn thành tỉnh, phạm vi lại nằm vào 3 tỉnh Sơn Tây, Bắc Ninh và .
Đến cuối thế kỉ XIX, nhằm thực hiện chính sách chia để trị, thực dân tiếp tục chia cắt và xáo lộn các huyện, các xã ở Bắc Kỳ để thành lập các trung tâm cai trị mới.Theo đó, các tỉnh Sơn Tây, Bắc Ninh, bị cắt xén bớt đi, các , lần lượt ra đời:
được thành lập ngày 29/12/1890. Nhưng do hoàn cảnh có những biến động nên mãi tới năm 1899, toàn quyền ở Đông Dương mới ban hành quyết định chính thức thành lập . Tuy vậy, qua nhiều lần xáo trộn, cuối cùng ngày 6/ 10/ 1901, mới ổn định với một phủ là Vĩnh Tường và 4 huyện Yên Lạc, , Tam Dương, Bình Xuyên.
– Ngày 6/10/1901, thành lập tỉnh gồm phủ Đa Phúc, huyện Kim Anh và một phần huyện Đông Khê (cắt từ tỉnh Bắc Ninh ra), hợp với huyện Yên Lãng (tách từ ra), tỉnh lỵ đặt ở làng huyện Kim Anh.
Ngày 10/12/1903, tỉnh đổi tên thành tỉnh .
Ngày 7/3/1913, tỉnh đổi làm đại lý , lệ thuộc .
Ngày 31/3/1923, Thống sứ Bắc Kỳ lại ra Nghị định lập lại tỉnh , gồm hai phủ (Đa Phúc, Yên Lãng) và hai huyện (Kim Anh – Đông Anh) – Đây là tỉnh nhỏ nhất xứ Bắc Kỳ lúc bấy giờ .
* được thành lập ngày 12/02/1950, trên cơ sở hợp nhất và tỉnh .
được thành lập ngày 29/12/1899. Địa bàn của tỉnh bao gồm huyện Bình Xuyên tách từ phủ Phú Bình tỉnh , toàn bộ phủ Vĩnh Tường gồm 5 huyện là Bạch Hạc, , Tam Dương, Yên Lạc và phủ Yên Lãng tách từ tỉnh Sơn Tây. Năm 1901 phủ Yên Lãng tách khỏi nhập vào tỉnh .
Tỉnh được thành lập ngày 06/10/1901 lúc đầu mang tên . Địa bàn tỉnh gồm 3 huyện cắt từ tỉnh Bắc Ninh sang là huyện Kim Anh, huyện Đông Khê (năm 1903 huyện Đông Khê đổi thành Đông Anh) và huyện Đa Phúc. Từ ngày 18/02/1904 tỉnh lỵ dời từ làng lên Tháp Miếu tổng Bach Trữ, , từ đó tên tỉnh đổi tên từ sang tỉnh .
Tháng 2/1950 hợp nhất thành . Khi hợp nhất 1.715km2, dân cố 47 vạn người.
Từ khi thành lập đến nay có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính:
– Năm 1955 huyện Phổ Yên tách khỏi tỉnh nhập vào Vĩnh Phúc, đến năm 1957 lại trở lại tỉnh .
– Tháng 6/1957 Bạch Hạc và tháng 7/1977 hai thôn Mộ Chu Hạ và Lang Đài của xã Bồ Sao huyện Vĩnh Tường chuyển về thành phố Việt Trì tỉnh .
– Tháng 6/1961 huyện Đông Anh, xã Kim Chung, huyện Yên Lãng, thôn Đoài xã huyện Kim Anh tách khỏi Vĩnh Phúc chuyển về thành phố .
– Tháng 2/1968 hợp nhất với tỉnh thành tỉnh Vĩnh Phú.
Trong thời gian là tỉnh Vĩnh Phú, tháng 10/1977 các huyện trong tỉnh hợp nhất thành huyện lớn. Trên phạm vi cũ, huyện Kim Anh và Đa Phúc hợp nhất thành huyện Sóc Sơn. Huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc hợp nhất thành huyện Vĩnh Lạc. Huyện Tam Dương và hợp nhất thành huyện . Huyện Yên Lãng và Bình Xuyên hợp nhất thành huyện Mê Linh (trong đó có cả Phúc Yên).
Tháng 12/1978 huyện tách khỏi Tam Dương trở về huyện cũ ; huyện Bình Xuyên tách khỏi Mê Linh và nhập với Tam Dương thành lập huyện mới.
Tháng 3/1979 hai huyện Sóc Sơn và Mê Linh chuyển về ; tháng 10/1991 huyện Mê Linh lại tách khỏi trở về Vĩnh Phú.
Ngày 01/01/1996 huyện Vĩnh Lạc tách thành 2 huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc.
Tháng 11/1996 Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ X đã ra Nghị định tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 . Thực hiện Nghị quyết trên, được tái lập và chính thức đi vào từ 01/01/1997.
Tháng 9/1998 huyện tách thánh 2 huyện Tam Dương và Bình Xuyên. Ngày 09/12/2003 Chính phủ ra Nghị định số 153/2003/NĐ-CP thành lập thị xã Phúc Yên và huyện mới.
Ngày 01/12/2006 Chính phủ ra Nghị định số 146/2006/NĐ-CP thành lập thành phố , .

(Dulichbui.org)

Bài viết Vĩnh Phúc ( http://dulich.nao.vn/-phuc.html ) được sưu tầm bởi Du lịch nào! (http://dulich.nao.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

Submit Comment

css.php