Travel News:

Visa Thái Lan

Du khách Việt không cần Visa vào Thái lan nếu bạn chỉ đi du lịch dưới 30 ngày. Bạn chỉ lưu ý passport cần có thời hạn 6 tháng trở lên.     Du khách xếp hàng nhập cảnh Thái Lan tại sân [...]