Travel News:

Trà đạo xứ phù tang

Như chúng tôi có nhắc đến trong mấy bài về trà đã đăng, trà đã theo chân một số tu sĩ Phật giáo và du nhập vào nước Nhật kể từ đầu thế kỷ thứ Tám… nhưng mãi đến khoảng đời Lý/Trần [...]