Travel News:

Giữ liên lạc tại Thái Lan

Điện thoại   Cách gọi thông dụng ra nước ngoài từ Thái Lan là thông qua dịch vụ Home Country Direct – vốn sẵn có tại các bưu điện trong cả nước. Cách thứ hai đắt hơn là sử dụng điện [...]