Travel News:

Nhà hàng mỳ Quảng Mỹ Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Mì quảng được nhắc đến như cái “hồn” trong nghệ thuật ẩm thực của người Quảng Nam. Mì quảng có mặt hầu hết trong các buổi họp mặt, tri ân đồng hương của những người con xứ Quảng. [...]