Hội An

Hội An là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp hai huyện Điện Bàn và Duy Xuyên; phía nam giáp huyện Duy Xuyên; phía bắc giáp huyện Điện Bàn (đều thuộc tỉnh Quảng Nam). Khoảng cách: Hội An … Đọc tiếp