Travel News:

Vườn Quốc Gia Tràm Chim

Vườn quốc gia Tràm Chim nằm ở hạ lưu sông Mekong và trung tâm Đông Tháp Mười, với tổng diện tích tự nhiên 7.313 ha, dân số xung quanh vùng đệm khoảng 50.000 người. Vườn được xây dựng [...]