Travel News:

Penang (Malaysia)

Penang nằm về phía Tây Bắc liên bang Malaysia, bao gồm hòn đảo cùng tên Penang và phần đất liền có tên gọi Seberang Perai với diện tích hơn 1.000 km2. Penang trở thành thuộc đia của Anh khi [...]