Travel News:

Phan Thiết

Thành phố Phan Thiết là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. Phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), Phía [...]
css.php