Travel News:

Hoạt động Du lịch Thái Lan

Với người Việt, Thái lan nổi tiếng bởi các loại hình du lịch sau:   Du lịch biển/thể thao dưới nước (như lặn biển): Địa điểm truyền thống là Pattaya, nhưng hiện nay Pattaya đã trở [...]