Travel News:

Tiền tệ và chi phí tại Thái Lan

Tiền tệ   Đơn vị tiền tệ Thái Lan là Bạt (Baht). Thái Lan lưu hành cả tiền giấy và tiền xu (tiền xu có giá trị dưới 5 baht). Bạn cần đổi sang tiền Baht ở nhà hoặc mang Dollar sang Thái.  [...]