Travel News:

Xem Muay Thai ở Bangkok

240 phút cùng muay Thái   TTCT - “ih ih ih…”, tiếng hò reo dậy sóng của đám đông như một thứ doping kích thích hai đấu thủ lao vào nhau với những cú lên đầu gối cực hiểm và cú đấm sấm [...]