Travel News:

Đến thăm pháo đài kỳ bí, Petra

Không chỉ bước lên màn ảnh rộng, pháo đài Petra (Jordan) còn được đưa vào nhiều tác phẩm văn chương như chất liệu tăng thêm vẻ đẹp cùng sự kì bí. Nhắc đến Petra, người ta thường nghĩ [...]