Travel News:

Lý Sơn

Lý Sơn (hay còn gọi là Cù Lao Ré) là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi. Toàn huyện có 02 đảo: Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi), gồm 03 xã: An Vĩnh, An Hải [...]