Travel News:

Thăm thủy cung Siam Ocean World tại Bangkok

Siam Ocean World là khu thủy cung rộng 10,000 m2 nằm dưới lòng trung tâm mua sắm Siam Paragon tại Bangkok. Thủy cung có 7 khu vực và là thủy cung lớn nhất Đông Nam Á, chưa hơn 4 triệu lít nước với [...]