Travel News:

Khách du lịch đến Thái Lan bắt buộc phải mua bảo hiểm

Chính phủ Thái Lan sắp ban hành một quy định mới yêu cầu khách du lịch nước ngoài phải mua bảo hiểm trước khi đến Thái Lan. Quy định này do Bộ Y tế Thái Lan đề xuất và đã được chấp [...]