Travel News:

Kỳ lạ phiên chợ nón Bình Định chỉ họp lúc nửa đêm

Kỳ lạ phiên chợ nón Bình Định chỉ họp lúc nửa đêm Xưa nay khi nhắc đến những khu chợ, người ta thường nghĩ đến cảnh đông đúc kẻ mua người bán, có chợ họp và ban sáng, có chợ họp [...]

Bình minh trên núi mắng Trời ở Bình Định

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Núi là bình phong của kinh đô Đồ Bàn và Thành Hoàng Đế của Thái Đức Nguyễn Nhạc (1776-1793) Bình mình trên núi Mò O (Mạ Thiên Sơn) Núi [...]

Danh sách quận huyện tại Việt Nam

Đây là danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam. Tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2013, danh sách có tổng cộng 703đơn vị, gồm: 61 thành phố trực thuộc tỉnh, 45 thị xã, 47 quận [...]
css.php