Travel News:

Những quốc gia có thuế thu nhập cá nhân từ 50% trở lên

Những có thuế thu nhập cá nhân từ 50% trở lên

Có những trên đánh thuế thu nhập cá nhân đến 50%. Hãy cùng khám phá 12 theo số liệu 2015.

>

11 chuyến tàu lửa sang trọng

> Những câu chuyện kinh dị xung quanh 10 ma ám

12. Nước Áo

Nước Áo
Nước Áo

Thuế thu nhập cá nhân

: 50%

2014

: 436.3 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014

: $51,127

Số liệu thuế năm 2015

Các công dân Áo phải đóng 50% thuế thu nhập từ mức lương 60,000 EUR (65,300 ) trở lên.

11. Bỉ

Vương Quốc Bỉ
Bỉ

Thuế thu nhập cá nhân:

50%

2014:

533.4 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

47,517$

Số liệu thuế năm 2015

Thuế nhất được tính cho những người có thu nhập trên 37,870 (41,200 ).

10.

Quốc gia Israel

Thuế thu nhập cá nhân:

50%

2014:

304.2 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

37,032$

Số liệu thuế năm 2015

Với mức thu nhập từ 810,720 NIS (205,790 ), công dân phải nộp 50% thuế thu nhập.

9.

Senegal

Thuế thu nhập cá nhân:

50%

2014:

15.6 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

1,062$

Số liệu thuế năm 2015

Thuế thu nhập nhất áp dụng cho những người có thu nhập 12. XOF (tương đương 1,344 )

8.

Quốc gia Slovenia

Thuế thu nhập cá nhân:

50%

2014:

49.4 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

23,963$

Số liệu thuế năm 2015

Tỷ lệ thuế nhất áp dụng cho tất cả người cso thu nhập trên 70,907 EUR (77,155 )

7. Nước

Nước Nhật Bản
Nước

Thuế thu nhập cá nhân:

50.84%

2014:

4.6 ngàn tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

36,194$

Số liệu thuế năm 2015

Ở mức thu nhập 18 triệu JPY (152,880 ), phải đóng thuế là 40.84 %. Trong đó, những người dân đô thị phải trả thêm 10% thuế đô thị.

6.

Quốc gia Zimbabwe

Để đảm bảo an toàn trong những trường hợp bị cướp hoặc khủng bố, trước khi đi bạn nên chuẩn bị sẵn những kỹ năng tự vệ bằng cách tự học Vịnh Xuân Quyền miễn phí online.

Thuế thu nhập cá nhân:

51.5%

2014:

13.7 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

896$

Số liệu thuế năm 2015

Thuế thu nhập nhất là 50% nhưng thêm thuế cho các vấn đề xã hội ở nước này nên tổng công thuế thu nhập cá nhân ở đây là 51,5% được áp dụng cho thu nhập 240,000.

5. Đất nước

Đất nước Hà Lan
Đất nước

Thuế thu nhập cá nhân:

52%

2014:

869.5 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

51,590$

Số liệu thuế năm 2015

Tỷ lệ đóng thuế áp dụng cho thu nhập ở mức 66,422 EUR (72,270 ).

4.

Quốc gia Phần Lan
Quốc gia

Thuế thu nhập cá nhân:

52.35%

2014:

270.7 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

49,541$

Số liệu thuế năm 2015

Công dân phải nộp thuế thu nhập 52.35% với mức lương vượt qua 90,000EUR (97,925).

3. Quốc gia Đan Mạch

Quốc gia Đan Mạch
Quốc gia Đan Mạch

Thuế thu nhập cá nhân:

55.41%

2014:

342.0 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

60,634$

Số liệu thuế năm 2015

Mức thuế thu nhập nhất đối với người dân Đan Mạch có mức lương 459,200 DKK  67,000 ) mặc dù con số này sẽ thường liên quan đến tổng thu nhập đa dạng của người nộp thuế.

2. Quốc gia Thuỵ Điển

Quốc gia Thuỵ Điển
Quốc gia Thuỵ Điển

Thuế thu nhập cá nhân:

57%

GDP 2014:

570.6 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

58,887$

Số liệu thuế năm 2015

Thuế thu nhập cá nhân ở Thuỵ Điển là 57% được áp dụng đối với tổng thu nhập trên 616,100 SEK (72,312 USD).

1. Quốc gia

Quốc gia Aruba
Quốc gia

Thuế thu nhập cá nhân:

58.95%

GDP 2014

: 2.6 tỷ đô la

Thu nhập bình quân đầu người 2014:

25,354$

Số liệu thuế năm 2015

Mức thuế thu nhập nhất áp dụng đối với thu nhập trên 313,459 AWG (175,120 USD) nhưng có thể được điều chỉnh giảm đối với trường hợp phải nuôi người thân khác.

>> mục với nhiều sự kiện .

nguồn: country-facts

Bài viết Những quốc gia có thuế thu nhập cá nhân từ 50% trở lên ( http://dulich.nao.vn/nhung-quoc-gia-co-thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-50-tro-len.html ) được sưu tầm bởi Du lịch nào! (http://dulich.nao.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Nguồn sưu tầm từ: www.dulichvietnam.com.vn

Leave a Reply

Submit Comment

css.php