Travel News:

Châu Đốc

biên giới trực thuộc tỉnh . có phía Bắc giáp huyện , phía Tây bắc giáp , phía Nam giáp huyện , phía Tây giáp huyện và Đông giáp huyện .

Cá Ba Sa, – Ảnh: Nguyễn Thị Nhiều

: nằm cách khoảng 60km, cách Cần Thơ khoảng 120km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 250km.

: có 07 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 04 phường: A, B, Núi sam và Vĩnh mỹ; và 3 xã: Vĩnh tế, Vĩnh ngươn và Vĩnh châu.

Để đảm bảo trong những trường hợp bị cướp hoặc khủng bố, trước khi đi bạn nên chuẩn bị sẵn những kỹ năng tự vệ bằng cách tự học Vịnh Xuân Quyền miễn phí online.

: 99,95 km²

: 112.155

: Trên địa bàn có 4 anh em cùng chung sống,đó là: Kinh, Chăm, Hoa, Khmer.

thành
Năm 1757, vua Chân Lạp là Nặc Ông Tôn hiến dâng Tầm Phong Long (bao gồm , Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng ngày nay) cho Chúa Nguyễn Phúc Khoát. Nguyễn Cư Trinh thừa lệnh Chúa Nguyễn đặt làm 3 đạo: Đông Khẩu (tức Sa Đéc), Tân Châu, và , chính thức thiết lập nền hành chính toàn .
Ngay từ đầu Chúa Nguyễn đặt Đạo biên phòng tại . Đây chưa phải là quy cũ mà chỉ đóng vai trò đồn trú án ngữ sông Hậu theo chế độ quân quản. Sau khi chiếm lại Gia Định từ tay nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh sắp xếp hành chính , thuộc trấn Vĩnh. Năm 1802, đổi trấn Vĩnh Thanh (gồm , Vĩnh Long). Tài liệu Sử quán triều Nguyễn ghi lại: “Vì ấy nhiều chổ bỏ hoang, đầu năm Gia Long mộ dân đến ở gọi là Tân Cương, đặt Quản đạo, lệ vào tỉnh Vĩnh Long”. Nhà Nguyễn chọn làm huyện Vĩnh Định. Đến năm 1832, Minh Mạng bãi bỏ cấp Trấn, thành lập các Tỉnh. là một trong “Nam kỳ lục tỉnh” lúc bấy giờ, tỉnh thành đặt tại , dưới quyền cai quản của vị Tổng đốc đầu tiên là Trương Minh Giảng.
Sau khi quân Pháp thôn tính trọn Nam kỳ, chúng chia Nam kỳ thành 24 Sở tham biện (Inspection). Sở tham biện trông coi huyện Đông Xuyên và Hà Dương. Theo Nghị định 20 tháng 12 năm 1899, Thống đốc Nam kỳ bãi bỏ Sở tham biện, thành lập Tỉnh (Province). là một trong 21 tỉnh Nam kỳ, tỉnh lỵ đặt tại chợ thuộc địa phận làng .
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1948, Uỷ ban kháng chiến hành chính sát nhập và phân định ranh giới tỉnh , Châu Đốc lập thành 2 tỉnh Long Châu Tiền và Long Châu Hậu. Tỉnh lỵ Châu Đốc thuộc tỉnh Long Châu Hậu. Cuối năm 1950, Long Châu Hậu nhập thêm Hà Tiên thành tỉnh Long Châu Hà. Cuối năm 1954, Xứ ủy lập lại 2 tỉnh và Châu Đốc.
Ngày 22-10-1956, chính quyền Ngô Đình Diệm hợp nhất – Châu Đốc thành tỉnh . Năm 1964, chính quyền Sài Gòn tách thành 2 tỉnh: Châu Đốc và , Châu Đốc là quận lỵ quận . Năm 1965, Châu Đốc được nâng lên cấp của . Đến tháng 9/1974, là một trong 2 của tỉnh Long Châu Hà. Sau ngày Miền nam hoàn toàn , theo Nghị quyết số 19 của Bộ Chính trị ngày 20/12/1975, thành lập tỉnh , Châu Đốc là thứ hai của tỉnh sau tỉnh lỵ .
Tuy đơn vị hành chính có nhiều thay đổi qua tiến trình lịch sử trên 250 năm, nhưng Châu Đốc luôn giữ một vị trí quan trọng đối với cũng như vớí các Tỉnh ĐBSCL cả về kinh tế lẫn quốc phòng.

(Dulichbui.org)

Bài viết Châu Đốc ( http://dulich.nao.vn/chau-doc.html ) được sưu tầm bởi Du lịch nào! (http://dulich.nao.vn). Xin vui lòng giữ nguồn khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

Submit Comment

css.php